Trải nghiệm khách hàng

Học viên HYARCH chia sẻ Chuyện Học, Chuyện Nghề

Trò chuyện cùng tác giả Lê Trung về ấn phẩm mới xuât bản

Giới thiệu sách “Thiền học Phật giáo” – Đại đức, TS Thích Trung Định.

 

"Chuyện ít người biết" - Thành quả đến từ niềm tin của người viết với người làm sách.

Viết một bình luận