Quy trình xuất bản sách

thông tin liên hệ
Ms Phan Lê Hạnh Nhơn
Hotline - 084 777 4910

Chia sẻ lên:
Xuất bản thời đại Công nghiệp 4.0

Xuất bản thời đại Công nghiệp 4.0

Mô tả chi tiết

Cách mạng công nghiêp 4.0 với sự kết hợp các công nghệ và thông tin số hóa, Internet kết nối vạn vật, trí thông minh nhân tạo, công nghệ robot, in 3D… đã và đang tạo ra sự thay đổi đột biến trong toàn bộ các ngành nghề, lĩnh vực của đất nước. Công tác xuất bản, trong đó có bước nhảy vọt về tốc độ sản xuất, chia sẻ và lan tỏa xuất bản phẩm cũng nằm trong vùng ảnh hướng mạnh mẽ đó. Những nhà xuất bản truyền thống nếu không thích nghi, bắt kịp tốc độ phát triển của khoa học công nghệ, không kịp thời ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ cùng những lợi thế của xu hướng xuất bản số, xuất bản điện tử vào quy trình xuất bản, không có điều kiện về nguồn vốn để thay thế máy móc, trang thiết bị hiện đại, sẽ trở nên yếu thế trong cuộc cạnh tranh quyết liệt của thị trường.

Các nhà xuất bản phải thay đổi hệ thống tổ chức, quản lý và cơ chế, cách thức hoạt động của mình để phát triển, tương thích với các hoạt động xuất bản dựa trên các nền tảng tích hợp, giao thoa công nghệ hiện đại và môi trường số. Điều này cũng đặt ra các yêu cầu mới cho Biên tập viên đó là ngoài bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có kiến thức chuyên môn sâu phải biết chọn lọc, tổng hợp, phân tích và xử lý những nguồn thông tin chưa được kiểm chứng. Bên cạnh đó, Biên tập viên cần năng động hơn, có năng lực ngoại ngữ và tin học cũng như kiến thức công nghệ hiện đại để ứng dụng trong khai thác đề tài, tiếp cận bạn đọc cũng như phương thức xuất bản mới theo kịp trình độ phát triển công nghệ của thế giới.

 

 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Xuất bản thời đại Công nghiệp 4.0
Xuất bản thời đại Công nghiệp 4.0