Quy trình xuất bản sách

thông tin liên hệ
Ms Phan Lê Hạnh Nhơn
Hotline - 084 777 4910

Chia sẻ lên:
Tác giả chuẩn bị bản thảo gửi cho Nhà xuất bản

Tác giả chuẩn bị bản thảo gửi cho Nhà xuất bản

Mô tả chi tiết

Các bạn lưu ý Nội dung sách không vi phạm Luật Xuất bản năm 2012 (cụ thể: không đi ngược những quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách của Đảng, Nhà nước, vấn đề chủ quyền, không gây chia rẻ tôn giáo, không gây hiềm khích chiến tranh, không bôi nhọ danh dự của cá nhân hoặc tổ chức, không xuyên tạc lịch sử, không vi phạm thuần phong mỹ tục, v.v...) và các quy định khác của pháp luật. Chúng tôi sẽ tư vấn điều này khi bạn tiến hành xin giấy phép xuất bản.
 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Tác giả chuẩn bị bản thảo gửi cho Nhà xuất bản
Tác giả chuẩn bị bản thảo gửi cho Nhà xu...
Cung cấp thông tin cần thiết về tác phẩm và tác giả
Cung cấp thông tin cần thiết về tác phẩm...
Kiểm tra giám sát chất lượng
Kiểm tra giám sát chất l+...
Trình bày nội dung
Trình bày nội dung
Thiết kế bìa sách
Thiết kế bìa sách
Thiết kế bìa sách
Thiết kế bìa sách
Thiết kế bìa sách
Thiết kế bìa sách
Thiết kế bìa sách
Thiết kế bìa sách