Quy trình xuất bản sách

thông tin liên hệ
Ms Phan Lê Hạnh Nhơn
Hotline - 084 777 4910

Quy trình xuất bản

ArchiCad- Thực hành Thiết kế Công trình kiến trúc
ArchiCad- Thực hành Thiết kế Côn...
Tác giả chuẩn bị bản thảo gửi cho Nhà xuất bản
Tác giả chuẩn bị bản thảo gửi cho Nhà xuất bản
Cung cấp thông tin cần thiết về tác phẩm và tác giả
Cung cấp thông tin cần thiết về tác phẩm và tác gi...
Kiểm tra giám sát chất lượng
Kiểm tra giám sát chất lượng
Biên tập nội dung
Biên tập nội dung
Thiết kế bìa sách
Thiết kế bìa sách
Quảng bá phát hành ấn phẩm
Quảng bá phát hành ấn phẩm