Quy trình xuất bản sách

thông tin liên hệ
Ms Phan Lê Hạnh Nhơn
Hotline - 084 777 4910

Quy trình xuất bản

Tác giả chuẩn bị bản thảo gửi cho Nhà xuất bản
Tác giả chuẩn bị bản thảo gửi cho Nhà xuất bản
Cung cấp thông tin cần thiết về tác phẩm và tác giả
Cung cấp thông tin cần thiết về tác phẩm và tác gi...
Kiểm tra giám sát chất lượng
Kiểm tra giám sát chất lượn...
Trình bày nội dung
Trình bày nội dung
Thiết kế bìa sách
Thiết kế bìa sách
Thiết kế bìa sách
Thiết kế bìa sách
Thiết kế bìa sách
Thiết kế bìa sách
Thiết kế bìa sách
Thiết kế bìa sách